Trang chủ > Điều kiện và quy trình làm thủ tục tách thửa

Điều kiện và quy trình làm thủ tục tách thửa

Làm thủ tục tách thửa là điều bắt buộc mỗi khi bạn muốn sang nhượng, cho tặng một phần thửa đất. Thậm chí là cũng cần phải đạt được một số điều cần nhất định mới có thể tách thửa. Bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều kiện và những thủ tục trong việc tách thửa.

Nguyên tắc bố trí phong thủy phòng làm việc mà ai cũng cần biết
Các hoạt động đầu tư bất động sản dành cho người ít vốn
Cách đặt bàn thờ đúng với phong thủy thờ cúng

1. Điều kiện tách thửa

Trước khi thực hiện cho tặng, chuyển nhận một phần thửa đất, người sở hữu sẽ cần phải được cấp quyền tách thửa bởi cơ quan nhà nước. Dựa vào luật đất đai thì đất cần tách thửa sẽ phải đạt được một số điều kiện nhất định.

  • Sở hữu giấy chứng nhận quyền sở hữu đất.
  • Không xảy ra bất cứ tranh chấp nào liên quan tới đất.
  • Đất vẫn còn đang trong thời hạn sử dụng.
  • Đạt đủ điều kiện về kích thước và diện tích tối thiểu.
  • Đất không bị kê biên đảm bảo thi hành án.

Một số lưu ý

  • Diện tích và kích thước tối thiểu khi tách thửa, đó chính là diện tích và kích thước của đất sau khi tách chứ không phải là trước khi tách.
  • Trong trường hợp tách thửa mà đất có diện tích và kích thước nhỏ hơn yêu cầu, tuy nhiên đồng thời gộp thửa với đất khác để có diện tích và kích thước phù hợp thì được chấp nhận.
  • Việc sử hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không bắt buộc, tuy nhiên đất cần phải có đủ điều kiện để có giấy chứng nhận.

2. Thực hiện thủ tục tách thửa

Để thực hiện thủ tục tách thửa nhằm mua bán, sang nhượng, cho tặng bất động sản, chúng ta cần phải có nhiều bước khác nhau theo quy trình.

Bước 1: Nộp hồ sơ
Các bạn sẽ cần phải chuẩn bị đơn đề nghị tách thửa dựa theo mẫu đã được quy định sẵn, cùng với đó là bản gốc của giấy chứng nhận đã được cấp. Việc nộp hồ sơ sẽ được thực hiện theo 1 trong 2 cách sau.

Cách 1: thực hiện nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân thuộc cấp xã, phường hoặc thị trấn tại nơi có đất.
Cách 2: thực hiện nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân thuộc cấp xã, phường hoặc thị trấn tại nơi không có đất.
- Nộp hồ sơ vào những văn phòng hoặc chi nhánh đăng ký đất đai thuộc cấp huyện trở lên.
- Nộp hồ sơ vào văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu như tại địa phương không có văn phòng hoặc chi nhánh đăng ký đất đai.
- Nộp hồ sơ vào bộ phận một cửa với những nơi đã có bộ phận 1 cửa để nhận và trả kết quả hành chính.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Sau khi đã nộp hồ sơ và được tiếp nhận, trong khoảng 3 ngày làm việc cơ quan tiếp nhận sẽ có phản hồi tới người làm thủ tục. Nếu như hồ sơ chưa hoàn thiện và còn thiếu sót sẽ được hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ. Trong sổ tiếp nhận hồ sơ cũng sẽ có thông tin của cơ quan tiếp nhận, cùng với đó là gửi giấy tiếp nhận cùng giấy hẹn thời gian trả kết quả.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ
Khi thực hiện tách thửa, nếu như hồ sơ đã hợp lệ và đất đạt được đầy đủ các điều kiện thì đơn vị tiếp nhận hồ sơ sẽ cử người để làm một số công việc gồm:
Đo đạc địa chính nhằm tách đất, tách thửa... đồng thời chuyển bản trích đo đất cho người sở hữu đất. Bản trích sẽ được dùng cho việc giao dịch, ký kết các văn bản về mua bán, chuyển nhượng, co tặng đất.
Đăng ký biến động đối với phần đất đã được tách thửa, xác nhận vào giấy chứng nhận sử dụng đất nếu như đã có hoặc là trình lên những đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp đất được tách ra không chuyển nhượng quyền sử dụng.
Cập nhật sự chỉnh lý và biến động của đất sau khi tách thửa vào trong cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính.

Bước 4: Hoàn trả kết quả
Sau khi việc tách thửa đất đã hoàn thành, trong vòng 3 ngày làm việc đơn vị giải quyết sẽ hoàn trả lại kết quả cho người có quyền sử dụng đất.

3. Thời gian giải quyết

Như ở trên đã đề cập thì thời gian giải quyết sẽ là 3 ngày làm việc. Tuy nhiên thì điều này là không cố định và phụ thuộc vào một số các yếu tố khác nữa. Cụ thể hơn là đối với việc làm thủ tục tách thửa nếu như hồ sơ hợp lệ thì các thủ tục sẽ cần được hoàn thành trong vòng 15 ngày. Tại những địa phương như là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng xa, vùng sâu, các hải đảo hoặc là những xã ở vùng núi thì thời gian này sẽ là 25 ngày.

Ngoài ra thì toàn bộ các khoảng thời gian sẽ đều không tính những ngày lễ hoặc ngày nghỉ của cơ quan hành chính. Không tính thời gian trưng cầu giám định, không tính thời gian xem xét hay giải quyết tranh chấp, không tính thời gian xử lý đất vi phạm pháp luật, không tính thời gian mà người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, không tính thời gian hồ sơ tiếp nhận tại xã....

Trên bài viết là một số thông tin cũng như là quy trình để làm thủ tục tách thửa, mong rằng có thể mang lại được sự hữu ích đến với bạn đọc, giúp các bạn tách đất để phục vụ cho mục đích của mình. Chúc bạn thành công.

Chia sẻ bài viết: