HƯỚNG DẪN

Dành cho người mua hàng

  • Khách hàng có nhu cầu mua hoặc thuê bất động sản chỉ cần truy cập vào webstie datdainhacua.vn để tìm kiếm sản phẩm phù hợp.
  • Khách hàng liên hệ trực tiếp với người bán/cho thuê để biết chi tiết về bất động sản, hình thức giao dịch giữa mua/thuê và người bán/cho thuê.

Dành cho người đăng tin (bán/cho thuê)

Bước 1: Đăng ký thành viên

- Người dùng truy cập vào đường dẫn https://datdainhacua.vn/dang-ky/dk

- Điền đầy đủ thông tin theo mẫu đăng ký.

Bước 2: Đăng tin

- Thành viên truy cập vào đường dẫn https://datdainhacua.vn/dang-nhap/dn

- Nhập thông tin theo biểu mẫu đăng tin, các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc nhập.

- Sau khi đăng tin thành công, tin của thành viên ở trạng thái chờ duyệt.

- Để sửa tin thành viên vào Quản lý cá nhân -> Tin đã đăng, chọn tin cần sửa, các tin sau khi sửa sẽ ở trạng thái chờ kiểm duyệt.

- Các tin có nội dung đúng quy định sẽ được duyệt, tin vi phạm sẽ ở trạng thái không được duyệt.

Lưu ý: Chỉ các tin đã được ban quản trị duyệt mới được hiển thị trên website.